BİLSEK Yönetim Kurulu

Derneğimizde yönetişim anlayışı hakim olup üyeler ve diğer paydaşlar da derneğimizin iş ve işleyişinde söz sahibi olabilirler. Dernek çalışmalarının daha verimli ve planlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla oluşturulan yönetim kurulu ve bu kurulun üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sinan EL (Yönetim Kurulu Başkanı)

Abdulgaffar POLAT (Başkan Yardımcısı)

Bünyamin BOZKURT (Muhasip Üye)

Ahmet Naim PAKSOY (Sekreter)

Habibe ÖZNALÇIN (Üye)