Gençlik Gelişim Akademisi

BİLSEK Gençlik Gelişim Akademisi Nedir?

Başta Sütçü İmam olmak üzere üniversite öğrencilerini hayata, topluma ve mesleğe hazırlamak amacıyla  21. yüzyıl becerilerini içine alan 10 ayrı tema üzerinden en az iki yıl süren kulüp çalışmaları yapmak ve eğitim süreçlerinden geçmektir.

Bu süreçler içerisinde gençlerin kendi geleceklerine sahip çıkmaları için bireysel stratejik planlarını yapmaları ve bu plan dahilinde bir çalışma içinde olmaları beklenir.

TARİHİ GELİŞİMİ

 • BİLSEK Gençlik Gelişim Akademisi BİLSEK Gençlik Kulübü Derneğinin çalışmalarının bir sonucudur.
 • 2006 yılında Kahramanmaraş Anadolu İletişim Meslek lisesi bünyesinde, okulu toplumla, toplumu okulla kaynaştırmayı amaçlayan BİLSEK “Bireysel gelişim. .. Toplumsal dönüşüm…” parolasıyla yola çıktı.
 • İnsanımızın sorunlarını proje yaklaşımı ile ele almanın öncülüğünü yaptı.
 • Günümüze kadar toplam 25 proje ve sayısız etkinliklerde bulundu.
 • Başta Avrupa Birliği olmak üzere değişik kaynaklardan bir milyon 500 bin TL nin gençlik gelişimi için harcanmasını sağladı
 • Diğer Sivil Toplum Kuruluşlarıyla güçlü birliktelikler oluşturdu, kaynaklarını paylaştı.
 • Avrupa’nın bir çok ülkesinde STK’larla işbirliği içinde ortak projeler üretti, kalıcı İşbirlikleri geliştirdi.
 • Onlarca insanımız Avrupa ülkelerini gezme ve insanlarını tanıma fırsatı elde etti.
 • Yüzlerce gencimiz BİLSEK çalışmaları içerisinde kendini buldu, kendini geliştirme imkanı elde etti.
 • Bütün bu çalışmaların sonucunda vardığımız noktada BİLSEK Gençlik Gelişim Akademisi temel bir ihtiyaçtan ortaya çıktı.
 • Bundan sonraki süreçte BİLSEK Gençlik Kulübü Derneği çalışmalarını BİLSEK Gençlik Gelişim Akademisi üzerinden sürdürme kararı aldı.

MİSYON

Kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık hayata, topluma ve mesleğe hazır bireylerle 21. yüzyıl toplumuna dönüşümü sağlamak üzere çalışmalar yapmak.

VİZYON

Bireysel gelişim… Toplumsal dönüşüm. ..

DEĞERLER

 • Saygı
 • Sorumluluk
 • Açıklık
 • Dürüstlük
 • Gönüllülük
 • Paylaşmak
 • Bilimsellik
 • Vatanseverlik

 

İLKELER AKADEMİ ÇALIŞMARININ MERKEZİNDE

TEMEL İLKELER

 1. Program’ yapı ve anlayış olarak sürekli yenilenen ve gelişen bir yapı kurarız.
 2. Milli bakış açımızı koruyarak siyasi partilerden ve kurumlardan bağımsız hareket ederiz.
 3. Çalışmalarımızda kalite felsefesi ve yalın düşünce sistemini esas alırız.
 4. İlkeli ve karşılıklı faydaya dayalı işbirlikleri yaparız.
 5. Bilgi temelli bireysel beceri ve yetkinliklere odaklanırız.
 6. Bilgi iletişim teknolojilerini her zaman  yoğun ve etkin bir şekilde kullanırız.
 7. Bitmeyen bir süreç içerisinde yaparak, yaşayarak ve sorgulayarak öğreniriz.
 8. Gönüllülük içinde çalışır ve sorumluluk alırız.
 9. İnsani ve ahlaki temel değerler ışığında İnsan odaklı çalışırız.
 10. Yaptığımız her faaliyeti tanımlar, süreçlerle yönetir ve geliştiririz.
 11. Herkes için destekleyici ve güvenli bir ortam sağlarız.

 

21. YÜZYIL BECERİLERİ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN ÇALIŞMA ALANLARI

1- BİREYSEL GELİŞİM ve İLETİŞİM BECERİLERİ

2- ANALİTİK DÜŞÜNME ve SORUN ÇÖZME BECERİLERİ

3- BİLGİ, İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ OKUR-YAZARLIĞI

4- PROJE HAZIRLAMA ve UYGULAMA

5- MESLEKİ GELİŞİM -GİRİŞİMCİLİK

6- TÜRKÇE ETKİLİ KONUŞMA ve YAZMA BECERİLERİ

7- TARİH-KÜLTÜR ve MEDENİYET

8- TOPLUM, DOĞA ve ÇEVRE

9- EDEBİYAT, SANAT, ESTETİK

10- YABANCI DİL (İNGİLİZCE)

 

 

HERKES AKADEMİ ÖĞRENCİSİ OLAMIYOR

Akademiye kabul edilen bir öğrenci

 • Açılış programına katılmayı,
 • Kendi gelişimiyle ilgilenecek ve takip edecek bir danışman gözetiminde çalışmayı,
 • 10 ayrı başlık altında verilecek giriş eğitimlerine katılmayı, (10×2=20 Saat)
 • Gençlik kulüplerinden birinde sorumlu olarak çalışmayı, (Her hafta 4 saat) diğer kulüp çalışmalarına gönüllü olarak katılmayı,
 • Danışmanı gözetiminde bir kişisel stratejik plan hazırlamayı ve bu stratejik plana uygun olarak hayatını tasarlamayı,
 • Akademi çerçevesin verilecek 10 ayrı alanla ilgili öğrenme süreçlerini tamamlamayı ve bu süreçler sonunda oluşturulacak değerlendirmelerden başarı elde etmeyi,
 • Meslekleri ile ilgili alanlarda gösterilen yerlerde staj çalışmalarına katılmayı, mesleği ile ilgili iş yeri ziyaretlerinde bulunmayı,
 • En az iki yıl olmak üzere eğitim yaptığı programdan mezun oluncaya kadar akademi çalışmalarında yer almayı,
 • Program bitimi iş hayatına atıldığında, Akademi çalışmalarına eğitici ve danışman olarak destek vermeyi,
 • Akademinin temel değerler ve ilkelerine uymayı

Taahhüt eder.

 

AKADEMİYE KATILAN HER ÖĞRENCİ İÇİN KİŞİSEL STRATEJİK PLAN HAZIRLANIYOR

 

 • Öğrenci açılış programına katılır
 • Her hafta 2 saat olmak üzere giriş derslerine katılır
 • Akademi öğrencilerine danışman atanır
 • Danışmanla birlikte kişisel durum analizi yapılır (Kişisel SWOT analizi)
 • Kişisel gelecek öngörüsü (vizyon) ortaya konur
 • 10 ayrı çalışma alanı ile ilgili on ayrı hedef belirlenir
 • Hedeflere nasıl ulaşılacağı ile ilgili faaliyet planı
 • Stratejik planların her yıl yenilenmesi
 • Süreçle ilgili aylık görüşmeler.

 

BELGELENDİRMEDE İÇİN ZORLU SÜREÇLER GEREKİYOR

NELER DİKKATE ALINACAK

 • Bilgilerin değerlendirilmesi
 • Becerilerin değerlendirilmesi
 • Etkinliklerin değerlendirilmesi
 • Okul başarısının değerlendirilmesi
 • Dil becerilerinin değerlendirilmesi
 • Yapılan projelerin değerlendirilmesi
 • Staj uygulamaları
 • Ortaya koyduğu toplumsal katkı
  değerlendirmede göz önünde bulundurulur.

 

REHBERLİK DANIŞMANLIK

Akademi öğrencilerine rehberlik yapmak, çalışmalarında yardımcı olmak üzere bir danışman görevlendirilir

 

BİLGİNİN BECERİ ve YETKİNLİĞE DÖNÜŞMESİ İÇİN KULÜP ÇALIŞMALARI

Yetkinlikler, bir çalışanın bulunduğu pozisyonda üstlendiği görevleri yüksek performansla yerine getirebilmesi için sahip olması gereken bakış açısı, bilgi ve becerileri yansıtan davranışlardır

01- Bireysel Gelişim ve İletişim Kulübü

02- Analitik Düşünme ve AR-GE Kulübü

03- Bilgi İletişim Teknolojileri Kulübü

04- Proje Atölyesi Kulübü

05- Mesleki Gelişim ve Girişimcilik Kulübü

06- Türkçe Okuma Kulübü

07- Tarih, Kültür ve Medeniyet Kulübü

08- Toplum, Doğa ve Çevre Kulübü

09- Edebiyat ve Sanat Kulübü

10- Yabancı Dil Kulübü

 

HER KULÜP STANDARTLAŞTIRILMIŞ FAALİYETLERİ

01- Eğitim İçeriklerinin Planlaması ve Hazırlanması

02- Sohbet ve Eğitimler Planlamak, Organize Etmek

03- Dergi Aboneliği ve Kulüp Kitaplığı

04- Sosyal Medya İçerikleri Hazırlanması ve Paylaşım Planlaması

05- BİLSEK TV İçerik Hazırlama

06- CANVAS Öğretim Yönetim Sistemi Ders Planlaması

07- Projeler Hazırlamak ve Uygulamak

08- Atölye Çalışmaları

09- Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurumlarla İşbirlikler

10- Akran Eğitimi ve Değerlendirmeleri

 

AKADEMİ ÖĞRENCİSİNİN MESLEKİ GELİŞİM SÜRECİ TAKİP EDİLİYOR

Her akademi öğrencisi 3-4 yıllık süreç içerisinde aşağıdaki aşamalardan geçer

01- Mesleki Rehberlik

Her öğrenciye mesleki rehberlik yapılır

02- İşveren Genç Buluşmaları

İşverenlerle buluşması sağlanır ve sektör deneyimi aktarılır

03- İşyeri Ziyaretleri

İşyerleri ve iş adamları ziyaret edilir

04- Staj İmkanları

Her öğrenci mesleği ile ilgili en etkili bir yerde staj yapar

05- CV Hazırlama

Her akademi öğrencisi dolu dolu bir CV si hazırlar

06- Etkili Mülakat

İş mülakatları için kendini hazırlar

07- Ön İstihdam

Mezuniyet sonrası deneme amaçlı 6 aylık bir çalışma hayatına atılır.

08- İşe Yerleşme

Deneme süreci sonrası uygun görülenler işe yerleşir.

09- Sonrası

İşe yerleşen akademi öğrencileri bir STK da gönüllü olarak görev üstlenir. Akademi öğrencilerine rehberlik ve danışmanlık yapar, Akademi çalışmalarına katkı verir.

Her öğrenciyi topluma ve mesleğe kazandırmak amaçlanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir