Geleneksel Çocuk Oyunlarıyla Kurulan Kültür Köprüsü

  • Sivil Toplum Hizmeti – AB Kültürlerarası Diyalog Kültür ve Sanat Hibe Proragramı çerçevesinde uygulandı. Proje ortakları, İspanya’dan Asociacion Centro Andaluz De Programas Europeos (ACOEP) ve Kahramanmaraş Kültür Sanat Derneği,  iştirakçisi ise Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüdür.
  • Geleneksel çocuk oyunları, gün geçtikçe unutulmakta ve yerini sanal oyunlara bırakmakta, çocuklar edilgen ve yalnız bir çocukluk dönemi geçirmektedir. Bu proje geleneksel çocuk oyunlarını yeniden gündeme taşınması ve çocukların öğretimlerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.