Kahramanmaraş İçin Çevre Platformu

  • Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Programı çerçevesinde uygulandı.
  • Kahramanmaraş’ta çevre konusunda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilerek sivil inisiyatifi etkin kılmak, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlandı.
  • Kahramanmaraş Çevre Platformu oluşturuldu.