Rural Intercultural

  • Proje Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı Kapsamında Romanya’nın Kraoiva şehrinde uygulanmıştır.
  • Derneğimiz projede gönderen kuruluş rolüyle ortak olarak yer almıştır.
  • Proje kapsamında Derneğimiz Romanya’ya 4 gönüllü göndermiştir.